Czasem pewnie ka?dy z was co? klikn?? i nagle zamiast Z mamy Y.
Co teraz ?
Wystarczy u?y? skrótu klawiszowego :
Lewy ALT+SHIFT - prze??czymy si? automatycznie mi?dzy j?zykami / uk?adem klawiatury (Polski 214 / Polski Programisty)

Cz?sto te? jest tak, ?e trzeba to zastosowa? dla konkretnego programu.
Np w Chrome b?dzie ok, a w Word b?dzie odwrotnie.
Wtedy w konkretnym oknie programu u?ywamy skrótu i b?dzie tak, jak chcemy by by?o.