Powtórka mojej ankiety online, pierwsze badanie posz?o do kosza. Prosz? o wype?nienie badania online: www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/15114/