Jump to content
TheGames.PL More than games

Regulamin Serwery CS 1.6 TheGames.PL | Server Rules

This announcement is no longer active

hulkster

POLISH VERSION:

 

1. Całkowity zakaz używania programów oraz skryptów wspomagających grę (wszelkiego rodzaju wh, sh, aimy, wtc.);

2. Zabroniony celowy TK (Team Kill - zabijanie członków własnej drużyny):

1. Celowy TK będzie podlegał karze wg. Tabeli Kar;

2. Przypadkowy TK nie będzie podlegał karze po przeproszeniu;

3. Bardzo częsty przypadkowy TK będzie podlegał karze wg. Tabeli Kar;

3. Floodowanie jest zabronione, zarówno na czacie jak i przez 'voice communication';

4. Przestrzegamy zasad kultury gry oraz kultury osobistej;

5. Nie używamy Nick'ów zawierających:

1. Treści rasistowskie;

2. Przekleństwa;

3. Tylko znaki specjalne @ # 4 () <> ! ? /\ ... etc.,;

4. Reklamy innych serwerów/stron;

5. Powszechnie uznawane za obraźliwe i wulgarne;

6. Nie obrażamy graczy na serwerze: "lamko", "noobie", ... itd.;

7. Nie obrażamy Adminów;

8. Nie wykorzystujemy bugów map;

9. Nie chodzimy po teksturach (Tekstura - miejsce na mapie z którego widać przez ściany);

10. Realizujemy cel mapy;

11. Nie reklamujemy innych serwerów;

12. Gramy na mapie wyłonionej przez głosowanie;

1. Na życzenie graczy Admin może zmienić mapę, powtórzyć głosowanie z innymi mapami;

13. Na mapach typu Aim, Awp i Knives (1hp,35hp...) CAŁKOWITY ZAKAZ rzucania HE;

14. Na mapach typu Aim, Awp i Knives (1hp,35hp...) MOŻNA się teleportować (ale nie na resp);

15. Na mapach typu Aim, Awp i Knives możesz grać bronią otrzymaną z RTD tylko przez 1 rundę;

16. Jeżeli otrzymasz od RTD bonus: Godmode, No Clip, Luke Skywalker, Zeusmode, Invisible God, Invisible Normal, - można zabijać bronią;

17. Na mapach specyficznych typu cs_deagle5 na górnym poziomie tylko nożne, na dolnym dozwolone wszystkie bronie;

18. Na mapach specyficznych typu cs_deagle5 ZABRANIA się strzelania z poziomu górnego na dolny i z dolnego na górny;

19. Na mapach typu Aim, Awp, Fy, etc. NIE STRZELAMY z respa;

20. Decyzje podjęte przez Adminów nie podlegają dyskusji;

21. Skargi na Adminów, uwagi, odwołania, składamy na forum wg. schematów do 3 dni od daty wydarzenia****.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

*Regulamin może ulec zmianie w trakcie funkcjonowania serwera.

**Łamanie zasad i tłumaczenie się ich nieznajomością nie będzie stosownym wytłumaczeniem i nie zwalnia Was z ich przestrzegania.

***We wszystkich powyższych przypadkach, oraz tych nieuwzględnionych niniejszym regulaminem, ale wpływających negatywnie na kulturę i atmosferę gry, przebywający na serwerze administrator będzie podejmował stosowne środki zaradcze, również bez ostrzeżenia.

****Admini mają obowiązek przechowywać dokumentacje uzasadniającą bana przez 3 dni od jego przyznania.

 

 

 

ENGLISH VERSION:

 

1. Using cheats or scripts will be punished pernament ban.

2. Purpose Team Kill is forbiden:

1. Purpos Team Kill will be punished according Punshment Table;

2. Random TK won't be punished;

3. Often random TK will be punished according Punishment Table;

3. Flooding is forbiden, as well cheat as by voice communication;

4. Don't swear;

5. Don't use Nicknames with:

1. Matter racialist;

2. Swears;

3. Special signs only @ # 4 () <> ! ? /\ ... etc.,;

4. Advertisements;

5. Vulgar words;

6. Don't affront Players: "noob", "asshole", "motherfucker" ... itd.;

7. Don't affront Admins;

8. Don't use maps bugs;

9. Don't walk on Textures (Texture - place on map where u can see through walls or restricted area);

10. Pursue map objects;

11. Don't advertisementing other counter-strike servers;

12. We play on map choosed by voting;

1. For players wish Admin can repeat voting;

13. On maps type: Aim, Awp i Knives (1hp,35hp...) TOTALY FORBIDDEN throwing HE Granades;

14. On maps type: Aim, Awp i Knives (1hp,35hp...) IS ALLOWED Teleporting (but not for spawn oponent team);

15. On maps type: Aim, Awp i Knives You can play with gun which u got from RTD BONUS ONLY 1 ROUND!!!;

16. If You get RTD bonus: Godmode, No Clip, Luke Skywalker, Zeusmode, Invisible God, Invisible Normal, - You can kill with weapons to ;

17. On specific maps with some kind of ground levels like cs_deagle5 - On TOP floor only knifes, On bottom all weapons allowed;

18. On specific maps with some kind of ground levels like cs_deagle5 - is FORBIDDEN shooting from difrents level (from bottom to top and from top to bottom);

19. On maps type: Aim, Awp, Fy, etc. DON'T SHOOT from respawn;

20. Decison mades by Admins are not allowed to discus. If you don't agree you can make a complain on forum;

21. Complains, Accusions, etc. should be written on forum according THE SCHEMS in 3 days from episod****.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

*Rules can be changed.

**Breaking rules and explanation "i don't know the rules", will be not accepted.

***In all episods included or not in rules, Admins take proper actions.

****Admins have duty to store evidences of breaking rules by 3 days from episod.

×
×
  • Create New...